top of page

 

HOME STAGING

 

 

 

Usługa ta polega na przy­go­to­wa­niu domu lub mieszkania do sprze­daży lub wyna­ję­cia pod kątem zwięk­szenia jego atrak­cyj­ności, a tym samym możliwości uzyskania korzystniejszej ceny sprzedaży. Wszystko w oparciu o  nisko kosztową aranżację wnętrza i odpowiedni dobór dodatków.

bottom of page