top of page

INWENTARYZACJE

 

Wykonujemy inwentaryzacje architektoniczne wszelkiego typu obiektów budowlanych oraz pomieszczeń. Zakres inwentaryzacji oraz cel jej sporządzenia ustalamy indywidualnie w zależności od inwestycji i potrzeb klienta. Inwentaryzacja jest niezbędnym procesem poprzedzającym planowaną modernizację, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub mieszkania. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów i zdjęć sporządzamy dokumentację rysunkową oraz jesli to konieczne opinie lub ekspertyzy o stanie technicznym budynku. 

Tak opracowana dokumentacja budynku lub mieszkania stanowi podstawę do sporządzenia projektu architektonicznego lub projektu aranżacji wnętrz.

bottom of page