top of page

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

 

To usługa skierowana do Klientów, którzy planują samodzielnie stworzyć przestrzeń pod każdym względem dopasowaną do ich charakteru i stylu życia. To dom szyty na miarę w oparciu o doświadczenie i wrażliwość zespołu architektów, którym bliskie jest pojęcie dobrej architektury. Dbamy o funkcjonalne rozwiązania przestrzenne, zapewniające maksymalny komfort mieszkańcom i środowisku. Używamy nowoczesnych materiałów oraz ekologicznych i ergonomicznych rozwiązań. Naszym działaniem objęta jest również działka, na której powstaje obiekt: projektujemy małą architekturę i ogrody.

Jeśli planują Państwo budowę, remont lub przebudowę i szukają architekta, który wykona projekt domu lub innego budynku, stworzy  przestrzeń "szytą" na miarę Waszych potrzeb... zapraszamy do współpracy.

Opracowujemy projekty głównie na terenie miast: Gorlice, Czeladź, Katowice, Kraków, Nowy Sącz, Jasło, Grybów, Biecz, Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza oraz pozostałych w województwie małopolskim i śląskim. Nie zamykamy się jednak tylko na te lokalizacje, obszar naszego działania to cała Polska.

 

W ramach tej usługi wykonujemy:

- projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze  (domu jednorodzinnego, budynków wielorodzinnych, usługowych,      użyteczności publicznej, przemysłowych)

- projekty przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i modernizacji budynków istniejących   

- projekty zmiany sposobu użytkowania

- adaptacje projektów gotowych

- projekty zagospodarowania terenu

- projekty elewacji

- inwentaryzacje budowlane

- prowadzenie procesu budowlanego, uzyskiwanie pozwoleń, warunków, decyzji

 

 

ETAPY WSPÓŁPRACY

 

1. SPOTKANIE

Rozpoczynamy niezobowiązujące rozmowy o współpracy poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego, mailowego lub spotykając się osobiście. Zapoznajemy się z tematem, nakreślamy Państwa oczekiwania oraz opowiadamy o sposobie działania naszej pracowni. Spotkanie to służy wytyczeniu kierunku działań i określeniu zakresu dalszej współpracy

 

2. ZAWARCIE UMOWY I ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY
Przygotowujemy dla Państwa indywidualną ofertę, która dotyczy zakresu, wyceny opracowania oraz harmonogramu prac.

 

3. POZNAJEMY OBIEKT
W przypadku inwestycji dotyczącej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, adaptacji czy zmiany sposobu użytkowania budynku istniejącego wykonujemy inwentaryzację obiektu, czyli pomiary z natury. W przypadku nowego obiektu przechodzimy od razu do etapu nr 4.

 

4. KONCEPCJA PROJEKTOWA
Na podstawie zebranych dokumentów i wytycznych klienta opracowujemy koncepcję budynku wraz z jego usytuowaniem na działce. Koncepcję przedstawiamy w formie uproszczonych rysunków płaskich oraz wizualizacji 3d bryły obiektu. Etap ten uważamy za zakończony dopiero w momencie kiedy projekt koncepcyjny w pełni satysfakcjonuje obie strony. Wtedy po pisemnej akceptacji klienta przystępujemy do opracowania projektu architektoniczno-budowlanego.

 

5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Po zaakceptowaniu koncepcji rozpoczynamy pracę nad pełnobranżowym projektem budowlanym. Zlecamy i koordynujemy pracę zespołu w zakresie konstrukcji i  instalacji. W razie potrzeby dokonujemy uzgodnień z rzeczoznawcami ds. ochrony pożarowej, sanitarnych i bhp. Efektem finalnym naszej współpracy jest dokumentacja projektowa, którą w 4 egzemplarzach przekazujemy klientowi. Oczywiście na Państwa życzenie zajmujemy się również formalnościami związanymi z wypełnieniem wniosku o pozwolenie na budowę oraz złożeniem dokumentacji do urzędu. Pozostaje oczekiwanie na uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.  

 

6. PROJEKT WYKONAWCZY

Przy większych inwestycjach lub na życzenie klienta sporządzamy projekt wykonawczy. Ma on na celu uszczegółowienie projektu budowlanego.

 

7. NADZÓR AUTORSKI

W razie potrzeby prowadzimy nadzór autorski nad wykonaniem inwestycji i jego zgodnością z projektem.

bottom of page